Din position: Hem > Ljungby kommun > Tekniska nämnden > Sammanträde 2018-02-06

Sammanträde 2018-02-06

Datum
Klockan
08:00
Plats

1 Fastställande av dagordning

2 Trygghet, fallpreventionsarbete etc. (Information)

3 Bokslut 2017. Resultat, måluppföljning, verksamhetsberättelse. (Beslutsunderlag publiceras på extranätet så snart det är färdigställt. Beslut i TN)

4 Samordnad upphandling av fastighetsprojekt. (Information)

5 Hållbart byggande. (Beslut i TN)

6 VA-lösning Sickinge. (Beslut i KF)

7 P-förbud på Strömgatan. (Beslut i TN)

8 Anmälan om beslut fattade på delegation.

9 Tekniska nämnden informerar.

11 Övriga ärenden

Ordförande Karl-Gustaf Sundgren (C) Kallelse 1(1) Tekniska nämnden