Din position: Hem > Ljungby kommun > Tekniska nämnden > Sammanträde 2018-04-03

Sammanträde 2018-04-03

Datum
Klockan
08:00
Plats

1 Fastställande av dagordning

2 Utbyggnad av fjärrvärme till Lagan. (Information)

3 Utredningsuppdrag räddningstjänst Lidhult. (Information)

4 Fördelning av resultatbalanserade medel 2018. (Beslut i TN)

5 Övergripande mål 2019. (Beslut i TN för vidare behandling av budgetberedningen)

6 Investeringsplan 2019-2023. (Beslut i TN för vidare behandling av budgetberedningen)

7 Behovsanalys 2019. (Beslut i TN för vidare behandling av budgetberedningen)

8 Anmälan om beslut fattade på delegation.

9 Tekniska nämnden informerar.

11 Övriga ärenden

Ordförande Karl-Gustaf Sundgren (C) Kallelse 1(1) Tekniska nämnden