Din position: Hem > Ljungby kommun > Tekniska nämnden > Sammanträde 2019-03-19

Sammanträde 2019-03-19

Datum
Klockan
Plats

1 Fastställande av dagordning

2 Arvodesreglementet. Så funkar det. - (Information)

3 Ändra hastighetsbegränsningen till 30 km/h i alla villaområden. Svar på medborgarförslag. - (Beslut i TN)

4 Sätt upp en stopp-skylt istället för väjningsplikt vid utfarten från Stationsgatan till Fabriksgatan. Svar på medborgarförslag. - (Beslut i TN)

5 Ny infart mot Bredemad. Svar på medborgarförslag. - (Beslut i TN)

6 Matservering på kommunens restauranger på landsbygden. - (Information)

7 Ändra namn på Olofsgatan. Svar på medborgarförslag. - (Beslut i TN)

8 Nyttjanderättsavtal för motocrossbana på fastigheten Eka 3:2 m fl. - (Beslut i TN)

9 Förvärv av fastigheterna Hjälmaryd4:29 och Kvarnarna 2:12 i Ljungby kommun. - (Beslut i TN)

10 Intern kontroll; planprocessen. - (Beslut i TN)

11 Intern kontroll; investeringsprocessen. -(Beslut i TN)

12 Verksamhetsområde för vatten och avlopp; Bäck. - (Beslut i KF)

13 Fördelning av bidrag till brandvärnen. - (Beslut i TN)

14 Utbildning; planeringsavdelningen och gatuavdelningen. - (Information)

15 Studiebesök i Ljungby centrum; Rune B Johansson-projektet som inkluderar trafiksäkerhet, trafikflöden, VA-arbeten, förberedande anslutningar för framtida byggnation. -(Information)

16 Anmälan om beslut fattade på delegation.

17 Tekniska nämnden informerar.

19 Övriga ärenden

Ordförande Lars-Ove Johansson (C) Kallelse 1(2) Tekniska nämnden