Din position: Hem > Ljungby kommun > Tekniskt utskott > Sammanträde 2011-11-14

Sammanträde 2011-11-14

Datum
Klockan
08.00
Plats
Sammanträdesrummet Bolmen, Olofsgatan 9, Ljungby

1 Förslag till justerare Conny Simonsson.

Husavdelning

2 Rivning av före detta förskola Bryggaregatan i Lidhult. - Johan Mansfeld (TU)

3 Rivning av gamla gymnastikhallen vid Astradskolan. - Johan Mansfeld (TU)

4 Rivning av före detta skolbyggnad vid Laganskolan. - Johan Mansfeld (TU)

5 Rivning av före detta länkarnas lokal på Högarörsgatan i Ljungby. - Johan Mansfeld (TU)

VA- och renhållning

6 Justering av taxa för omhändertagande av impregnerat trä på Bredemad. - Pia Davidsson (KF)

Kostavdelningen

7 Lunchservering för allmänheten på kommunens restauranger. - Annica Thor Lindberg (TU)

Räddningstjänsten

8 Digital utalarmering. - Micael Holmstrand (Handlingar delas ut under sammanträdet och publiceras på extranätet i slutet av v 45.)

Exploateringsavdelning

9 Återrapportering om anstånd med byggstart och vitesbetalning. - Per-Olov Almqvist (Ev handlingar delas ut under sammanträdet och publiceras på intranätet i slutet av v 45.)

Gatu- och parkavdelning

10 Revidering av regler för kommunbidrag till statsbidragsberättigade enskilda vägar. - Katarina Hildebrand (KF)

Planeringsavdelningen

11 Vattenförsörjning Sundet 1:1. - Sonja Edén (TU)

Information

12 Juridikinformation. - Jan Bernhardsson

13 Återrapportering, skötsel av tätortsnära skog.

14 Torgförsäljning. - Per Mårtensson

15 Favörshuset, möjliga användningsområden.