Din position: Hem > Ljungby kommun > Tekniskt utskott > Sammanträde 2011-12-12

Sammanträde 2011-12-12

Datum
Klockan
08.00
Plats
Sammanträdesrummet Vidöstern, Olofsgatan 9, Ljungby

1 Förslag till justerare Thomas Jeppsson.

Husavdelning

2 Om- och tillbyggnad av elevtorg, entré, entrétorg mm. - Hans-Jörgen Holmberg (KS)

Planeringsavdelningen

3 Cykelstrategi. Svar på motion. - Sonja Edén (KF)(Eventuellt ytterligare handlingar publiceras på extranätet och delas ut under sammanträdet.)

4 Prioritera i rätt ordning. Svar på motion. - Sonja Edén (KF)

Information

5 Återrapportering av effekter av neddragning av deltidsstyrkan, från sex till fem personer. - Carl Håkansson

6 Återrapportering, yttrande till Trafikverket över Västergatan i Lagan. - Per Mårtensson

7 Återrapportering om upphandling av maskintjänster, gatsten/granit och markbetong. - Per Mårtensson

8 Hastighetspolicy vid skolor. - Per Mårtensson

9 Förenklad utredning om enskilda vägar. - Maritha Davidsson, Bengt Gustavsson

10 Miljöcertifiering, Bredemad. - David Davidsson

11 Plymouthkyrkan. - Per-Olov Almqvist

12 Uppsagda lokaler. - Johan Mansfeld

13 Självkostnadspris. - Jan Bernhardsson, Annica Thor

14 Introduktion: fastighetsavdelningen.