Din position: Hem > Ljungby kommun > Tekniskt utskott > Sammanträde 2009-01-19

Sammanträde 2009-01-19

Datum
Klockan
13:30
Plats
Vidöstern, Olofsgatan 9, Ljungby

1 Förslag till justerare Ann-Charlotte Wiesel.

Gatu- och parkavdelning

2 Utbyggnad av cirkulationsplats vid Motell Ljungby. - Kenneth Pettersson

VA- och renhållning

3 Ny taxa för avfallsanläggningen Bredemad. - Ronnie Björkström

Information

4 a. Tekniska chefen informerar. - AnnKristin Rådberg

b. Överklagande - bidrag till statsbidragsberättigade enskilda vägar. -
- Kenneth Pettersson
c. Städning av nedskräpad fastighet Hallarp 1:9. - Ronnie Björkström
d. Investeringsbudget. - Katarina Hildebrand
e. Fastighetsreglering för cykelväg till Tutaryd. - Per-Olov Almqvist
f. Utvärdering grönyteskötsel. - Jan Bernhardsson
Mötesinformation

Inga egna beslut fattades av tekniska utskottet under detta sammanträde. Samtliga ärenden överlämnades till kommunstyrelsen för beslut.