Din position: Hem > Ljungby kommun > Tekniskt utskott > Sammanträde 2013-10-21

Sammanträde 2013-10-21

Datum
Klockan
Plats

1 Förslag till justerare Yvonne Wiberg.

2 Upphandling av ramavtal för renhållning.

3 Upprättande av lokala trafikföreskrifter gällande förbud mot trafik med tung lastbil på informationsplats vid Nyponvägen i Ljungby stad.

4 Upprättande av lokal trafikföreskrifter gällande huvudled på Skinnarevägen i Ljungby stad.

5 Upprättande av lokala trafikföreskrifter gällande upphävande av hastighet 70 km/tim på Skinnarevägen i Ljungby stad.

6 Fabriken 4 - Omdisponering av medel

7 Ekonomiinformation: VA-renhållning.

8 Inkomna synpunkter gällande Märta Ljungbergsvägen.

9 Återrapportering om samordningsarbete.

11 Kostnadskalkyl för truckhallen och hammahallen.

13 Fordonsplan - gatu- och parkavdelningen

14 Ansökan om bidrag för installation av solceller.

16 Fabriken 4 - uppföljning, tidplan och ekonomi kring anläggning av gata.

17 Ansökan för upplåtande av mark för att bygga en utsiktsplats vid Bergastigen i Lagan (Skywalk)

18 Cykelväg på banvallen sträckan Ljungby-Angelstad/Bolmen.

19 Projektinformation mark- och sjösanering på fastigheten Dörarp 5:78 m fl.

20 Försäljning av Södra Ljunga skola, Ljunga Prästgård 1:21.

23 Ev. övriga ärenden.

Vid förhinder var vänlig kontakta kommunledningsförvaltningen på telefonnummer 0372-78 91 10 varifrån ersättare kallas. Conny Simonsson Ordförande KALLELSE 1(2) Kommunstyrelsens tekniska utskott
Bilagor till protokoll
mötesinformation.pdf (82 kb)

§69 Fastställande av dagordning

§70 Upprättande av lokala trafikföreskrifter gällande förbud mot trafik med tung lastbil på informationsplats vid Nyponvägen i Ljungby stad

§71 Upprättande av lokala trafikföreskrifter gällande huvudled på Skinnarevägen i Ljungby stad

§72 Upprättande av lokala trafikföreskrifter gällande upphävande av hastighet 70km/tim på Skinnarevägen i Ljungby stad

§73 Fabriken 4 - Omdisponering av medel

§74 Fordonsplan ­ gatu- och parkavdelningen Maskinbyte inom fordonsplanen.