Din position: Hem > Ljungby kommun > Tekniskt utskott > Sammanträde 2013-12-10

Sammanträde 2013-12-10

Datum
Klockan
Plats

1 Förslag till justerare.

Beslutsärenden

2 Åbyskolan - Om- och tillbyggnad av omklädningsrum, sekreteriat/kiosk, maskinförråd m.m.

3 Servera halalkött på skolluncherna. Svar på medborgarförslag.

4 Cykelväg Ljungby/Lagan - överfart 25:an.

5 Skrivelse om konsekvenser för handlarna p.g.a. arbetet kring Lilla- och Stora Torg.

6 Upphandling av bil för gatusopning.

Informationsärenden

7 Leasing av elbil.

9 EU-kompetens Småland Blekinge - Transnationellt utbyte.

10 Översiktsplan över centrumarbeten.

12 Återkoppling kostnader efter stormen Simone.

13 Redovisning av ökade skötselytor som tillkommit under 2013.

14 Information om genomförda trafiksäkerhetsåtgärder.

15 Snöröjning i Ljungby kommun.

16 Ev. övriga ärenden.

Vid förhinder var vänlig kontakta kommunledningsförvaltningen på telefonnummer 0372-78 91 10 varifrån ersättare kallas. Carina Bengtsson Ordförande KALLELSE 1(2) Kommunstyrelsens tekniska utskott
Bilagor till protokoll
mötesinformation.pdf (81 kb)

§87 Fastställande av dagordning

§88 Skrivelse om konsekvenser för handlarna p.g.a. arbetet kring Lilla- och Stora Torg

§89 Ändring av dag för sammanträde januari 2014