Din position: Hem > Ljungby kommun > Tillgänglighetsrådet > Sammanträde 2011-11-10

Sammanträde 2011-11-10

Datum
Klockan
13:30
Plats
Kungshögskolan i Ljungby (musiksalen)

1 Rundvandring på nya Kungshögskolan

2 Förslag till justerare: Silva Ljungberg-Nilsson

3 Anmälan om eventuella nytillkomna ärenden

5 Ordinarie sammanträdesdagar 2012

6 Information/diskussion om den nya tillgänglighetsplanen

Bilagor till protokoll
Närvaro.pdf (106 kb)

§7 Rundvandring på nya Kungshögskolan

Vi får en guidad tur i den nya skolan.

§8 Information om den nya mallen för tjänsteskrivelser

Kommunledningen har beslutat att införa en mall för tjänsteskrivelser som ska användas på alla förvaltningar från och med den 1 januari 2012. Mallen innehåller uppgifter som ska finnas med i tjänsteskrivelser som lämnas till politiker för beslut.

Mallen innehåller också fyra frågor som ska besvaras för att visa att följande områden har beaktats i utredningen: FN:s barnkonvention, Ljungby kommuns jämställdhetsplan, policy för hållbar utveckling och handlingsplan för tillgänglighet. Checklistor för dessa områden ska fyllas i och bifogas tjänsteskrivelsen vid behov.

§9 Arbetsutskottets protokoll

Protokoll från arbetsutskottets sammanträde den 31 mars, 26 maj, 1 september och 29 september 2011 har skickats ut med kallelsen till sammanträdet.

Inga synpunkter framfördes.

§10 Ordinarie sammanträdesdagar 2012

Beslut

Rådet fastställer sammanträdesdagar för 2012 enligt nedan:

Datum för kommunala tillgänglighetsrådet: den 1 mars och 8 november 2012.

Datum för arbetsutskottet: den 29 mars, 24 maj, 30 augusti, 4 oktober och 6 december 2012.

§11 Information om den nya tillgänglighetsplanen

Kommunfullmäktige har beslutat att anta handlingsplanen för tillgänglighet i Ljungby kommun.

Arbetsutskottet har diskuterat hur man konkret kan arbeta med tillgänglighetsfrågor utifrån den nya planen, säger Marie Elm Ågren.

Ulla Sjöö, medlem i SRF vill veta om handlingsplanen finns inläst. Marie Elm Ågren undersöker frågan.

§12 Övriga frågor

Jan-Inge Roubert informerar om tillgänglighetsanpassning av Mjälens badplats. Tillgänglighetskonsluten Maarit Lundwall har varit inkopplad i ärendet.

Miljö- och byggnämnden har ansökt om strandskyddsdispens hos länsstyrelsen och vi väntar på tillstånd, säger Lars Nordqvist (M).