Din position: Hem > Ljungby kommun > Tillgänglighetsrådet > Sammanträde 2014-03-20

Sammanträde 2014-03-20

Datum
Klockan
13.30
Plats
Ljungsätra

2 Anmälan om eventuella nytillkomna ärenden

3 Information om projekt "Arrangera för flera" - Miralema Klokic projektledare Idé- & KunskapsCentrum

4 Information från KommunRehab

5 Information om centrumplanen

Bilagor till protokoll
Mötesinformation.pdf (129 kb)

§1 Information om projekt "Arrangera för flera"

§2 Information från KommunRehab

§3 Information om centrumplanen