Din position: Hem > Ljungby kommun > Tillgänglighetsrådet > Sammanträde 2017-03-16

Sammanträde 2017-03-16

Datum
Klockan
Plats

2 Anmälan om eventuella nytillkomna ärenden

4 Val av ny ersättare i tillgänglighetsrådets arbetsutskott

5 Information om Ljungbys nya mötesplats på Godsmagasinet

6 Information om de globala målen

Bilagor till protokoll
Mötesinformation.pdf (128 kb)

§1 Punkt 1

§2 Punkt 2

Val av ny ersättare i tillgänglighetsrådets arbetsutskott

§3 Punkt 3

Information om Ljungbys nya mötesplats på Godsmagasinet

§4 Punkt 4

Information om de globala målen