Din position: Hem > Ljungby kommun > Tillgänglighetsrådet > Sammanträde 2018-03-22

Sammanträde 2018-03-22

Datum
Klockan
13:30
Plats
Lj8ungsätra samlingssalen

1 Anmälan om eventuella nytillkomna ärenden

2 Information från Kommunrehab

3 Remiss av förslag till nya reglementen för råden

4 Ny översiktplan för kommunen, planavdelningen tar emot rådets svar på frågorna

Bilagor till protokoll
Mötesinformation.pdf (221 kb)

§1 Information från Kommunrehab

§2 Information om revidering av rådets reglemente

§3 Information om ny översiktsplan för kommunen