Din position: Hem > Ljungby kommun > Tillgänglighetsrådet > Sammanträde 2018-11-29

Sammanträde 2018-11-29

Datum
Klockan
13:30
Plats
Lj8ungsätra samlingssalen

1 Anmälan om eventuella nytillkomna ärenden

2 Information om strategiskt samtal om funktionshinderfrågor

3 Information om tillgänglighetsvandring

4 Remiss av förslag till nya reglementen för råden, information

Anne Karlsson (S) Ljiljana Bublik Ordförande sekreterare tel. 0372-789 625 ljiljana.bublik@ljungby.se Vid eventuellt förhinder var vänlig kontakta din ersättare.
Bilagor till protokoll
Mötesinformation.pdf (220 kb)

§4 Fastställande av dagordning

§5 Information om tillgänglighetsvandring

§6 Information om strategiskt samtal om funktionshinderfrågor

§7 Information om "Så funkar vi dagen"

§8 Remiss av förslag till nya reglementen för råden, information