Din position: Hem > Stockholms stad > Äldrenämnden > Sammanträde 2015-03-24

Sammanträde 2015-03-24

Datum
Klockan
16:00
Plats
Bråvallasalen, Stadshuset

3 Anmälan av protokollsjustering ÄN 2/2015-02-24

4 Anmälan av övriga frågor samt fastställande av dagordning

5 Inkomna skrivelser från nämndens ledamöter och ersättare

6 Förvaltningschefens information/presentation

BESLUTSÄRENDEN:

7 Underlag till budget 2016 med inriktning för 2017 och 2018/Treåringen

ANMÄLNINGSÄRENDEN

8 Anmälan av ekonomisk månadsrapport för februari 2015

Dnr 122-81/2015
Handläggare: Patrik Simonsson Tel. 508 36 250
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

9 Anmälan av inkommen skrivelse i form att ett utdrag ur protokoll från Skarpnäcks stadsdelsnämnd § 10 från sammanträde den 26 februari 2015 rörande medborgarförslaget om gratis broddar till personer fyllda 65

10 Protokoll från kommunstyrelsens pensionärsråd (KPR) från sammanträde den 17 mars 2015

11 Protokoll från socialnämndens, äldrenämndens och överförmyndarnämndens gemensamma råd för funktionshinderfrågor från sammanträden den 19 mars 2015

12 Postlista för tiden 2015-02-01 - 2015-02-28

§3 Anmälan av protokollsjustering

§4 Anmälan av övriga frågor samt fastställande av dagordning

§5 Inkomna skrivelser från nämndens ledamöter och ersättare

§6 Förvaltningschefens information

§8 Anmälan av ekonomisk månadsrapport för februari

§9 Anmälan av inkommen skrivelse ­ ett utdrag ur protokoll från Skarpnäcks stadsdelsnämnd § 10 från sammanträde den 26 februari 2015 rörande medborgar-förslaget om gratis broddar till personer fyllda 65

§10 Anmälan av protokoll från kommunstyrelsens pensionärsråd (KPR) från den 17 mars 2015

§11 Anmälan av protokoll från socialnämndens, äldrenämndens och överförmyndarnämndens råd för funktionshinderfrågor från den 19 mars 2015

§12 Anmälan av postlista för tiden från och med 2015-02-01 till och med 2015-02-28

§14 Utseende av ombud för äldrenämnden

§15 Utseende av delgivningsmottagare för äldrenämnden