Din position: Hem > Stockholms stad > Äldrenämnden > Sammanträde 2015-12-15

Sammanträde 2015-12-15

Datum
Klockan
16:00
Plats
Bråvallasalen, Stadshuset

3 Anmälan av protokollsjustering ÄN 9/2015-11-17

4 Anmälan av övriga frågor samt fastställande av dagordning

5 Inkomna skrivelser från nämndens ledamöter och ersättare

6 Förvaltningschefens information/presentation

- Presentation av rapport från Socialstyrelsen om brukarundersökningsresultaten Elisabeth Landström, strateg (ca 10 min)

BESLUTSÄRENDEN:

7 Verksamhetsplan för äldrenämnden för år 2016

8 Fördelning av verksamhetsbidrag och lokalbidrag till ideella organisationer för äldre för år 2016

9 Svar på remiss av förslag "Ökat ansvar till servicenämnden för centrala upphandlingar"

Remiss från kommunstyrelsen, dnr 170-435/2015, för yttrande senast 2015-12-23
Dnr 150-555/2015
Handläggare: Patrik Simonsson Tel. 508 36 250
Omedelbar justering

11 Svar på remiss av Motion 2015:51 av Maria Danielsson (SD) om äldre och förskola

12 Prioriteringsområden för statliga stimulansmedel för ökad bemanning inom äldreomsorgen 2016

Dnr 340-663/2015
Handläggare: Marita Åkersten Tel. 508 36 215
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

13 Låglönesatsning 2015 för utförare inom äldreomsorg i privat regi

Dnr 340-672/2015
Handläggare: Patrik Simonsson Tel. 508 36 250
Omedelbar justering
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

14 Samverkan mellan äldreförvaltningen och Karolinska Institutet (KI) avseende innovativ vård och omsorg

Dnr 720-661/2015
Handläggare: Karin Ekdahl Wästberg Tel. 508 36 207
Omedelbar justering
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

15 Stadens samordnare för deltagande i EIT Health

Dnr 330-152/2015
Handläggare: Anders Håkansson Tel. 508 36 208
Omedelbar justering
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

ANMÄLNINGSÄRENDEN

16 Anmälan av brukarundersökningen inom äldreomsorgen 2015

17 Anmälan av kontorsyttrande angående Utredning om bevarande och gallring räkenskapsinformation i staden

Remiss från Stadsarkivet, dnr för yttrande senast 2015-12-16
Dnr 251-675/2015
Handläggare: Patrik Simonsson Tel. 508 36 250

18 Anmälan av ekonomisk månadsrapport för äldrenämnden november 2015

Dnr 122-81/2015
Handläggare: Patrik Simonsson Tel. 508 36 250
(Utsändes senare per e-post)

19 Anmälan av utgående svarsbrev från ordf. Torun Boucher (V) till SPF Seniorerna Stockholmsdistriktet med anledning av skrivelsen frågan om valfrihet, daterad 2015-10-05 (dnr 150-525/2015)

20 Anmälan av branschrådets minnesanteckningar från sammanträde den 27 november 2015

21 Anmälan av protokoll från kommunstyrelsens pensionärsråd (KPR) från sammanträde den 8 december 2015 (Utsändes senare per e-post)

22 Anmälan av protokoll från gemensamt FH-råd från samanträden den 19 november och 10 december 2015 (Utsändes delvis, protokollet från den 10 december utsändes senare per e-post)

23 Anmälan av postlista för november 2015

§3 Anmälan av protokollsjustering

§4 Anmälan av övriga frågor samt fastställande av dagordning

§5 Inkomna skrivelser från nämndens ledamöter och ersättare

§6 Förvaltningschefens information

§12 Prioriteringsområden för statliga stimulansmedel för ökad bemanning inom äldreomsorgen 2016

§13 Låglönesatsning år 2015 för utförare inom äldreomsorg i privat regi

§14 Samverkan mellan äldreförvaltningen och Karolinska Institutet (KI) avseende innovativ vård och omsorg

§15 Stadens samordnare för deltagande i EIT Health

§17 Anmälan av äldreförvaltningens kontorsyttrande angående remissen "Utredning om bevarande och gallring av räkenskapsinformation i Stockholms stad"

§18 Anmälan av ekonomisk månadsrapport för äldrenämnden för perioden januari-november 2015

§19 Anmälan av svarsbrev får ordf. Torun Boucher (V) till SPF Seniorerna Stockholmsdistriktet med anledning av skrivelsen om stadens höstens budgetarbete

§20 Anmälan av branschrådets minnesanteckningar från möte den 27 november 2015

§21 Anmälan av protokoll från kommunstyrelsens pensionärsråd (KPR) från den 8 december 2015

§22 Anmälan av protokoll från det gemensamma rådet för funktionshinderfrågor från sammanträden den 19 november 2015 och den 10 december 2015

§23 Anmälan av postlista för tiden 1 - 30 november 2015