Din position: Hem > Stockholms stad > Äldrenämnden > Sammanträde 2018-10-16

Sammanträde 2018-10-16

Datum
Klockan
16:00
Plats
Stadshuset, Bråvallasalen

3 Anmälan av protokollsjustering ÄN 8/2018-09-18

4 Anmälan av övriga frågor samt fastställande av dagordning

5 Inkomna skrivelser från nämndens ledamöter och ersättare

6 Förvaltningschefens information/presentation

- Statliga medel för investeringar i välfärdsteknik

8 Rapportering av ej verkställda beslut enligt 4 kap. 1 § socialtjänstlagen (SoL) för kvartal 2 år 2018

9 Stimulansmedel för 2018 till investeringar i välfärdsteknik

10 Upphandlingsdokument för central entreprenadupphandling av vård- och omsorgsboende 2019 SEKRETESS gäller enligt 19:3 OSL

(Begränsat utskick och budas senare, delges endast till äldrenämnden och förvaltningsgruppen)
Dnr 5.1.2-771/2017
Handläggare: Barbro Karlsson
Omedelbar justering

ANMÄLNINGSÄRENDEN

11 Anmälan av ekonomisk månadsrapport för september 2018

Dnr 1.2.2-131/2018
Handläggare: Monica Johansson (Utsändes senare per e-post)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

12 Anmälan av delegationsbeslut för ärendegrupper för kvartal 2 och 3 år 2018 enligt delegationsförteckning dnr 1.1.3-106/2018 för ärendegrupper 2.7-2.9 Ekonomi och upphandling (enligt lista)

13 Anmälan av protokoll från kommunstyrelsens pensionärsråd (KPR) från sammanträde den 9 oktober 2018 (Utsändes senare per e-post)

14 Anmälan av protokoll från det gemensamma för socialnämnden, äldrenämnden och överförmyndarnämnden råd för funktionshinderfrågors sammanträde 11 oktober 2018 (Utsändes senare per e-post)

15 Postlista för 1 september - 30 september 2018

§1 Genomgång av närvaro

§3 Anmälan om protokollsjustering

§4 Anmälan av övriga frågor samt fastställande av dagordning

§5 Inkomna skrivelser från nämndens ledamöter och ersättare

§6 Förvaltningschefens information

§10 Upphandlingsdokument för central entreprenadupphandling av vård- och omsorgsboenden 2019

§11 Anmälan av ekonomisk månadsrapport med årsprognos för september 2018

§12 Anmälan av ekonomiska delegationsbeslut inom ärendegrupp 2.7-2.9 för kvartal 2 och 3 år 2018 enligt delegationsförteckningen, dnr 1.1.3-106/2018, samt delegationsbeslut ärendegrupp 3.16 b

§13 Anmälan av protokoll från kommunstyrelsens pensionärsråds (KPR) sammanträde den 9 oktober 2018

§14 Anmälan av protokoll från socialnämndens, äldrenämndens och överförmyndarnämndens gemensamma råd för funktionshinderfrågor sammanträde den 11 oktober 2018

§15 Postlista för tiden 1-30 september 2018