Din position: Hem > Stockholms stad > Äldrenämnden > Sammanträde 2019-11-19

Sammanträde 2019-11-19

Datum
Klockan
16:00
Plats
Bråvallasalen, Stadshuset

3 Anmälan av protokollsjustering ÄN 9/2019-10-22

4 Anmälan av övriga frågor samt fastställande av dagordning

5 Inkomna skrivelser från nämndens ledamöter och ersättare

6 Förvaltningschefens information /presentation

BESLUTSÄRENDEN:

7 Remiss av Digifysiskt vårdval – Tillgänglig primärvård baserad på behov och kontinuitet (SOU 2019:42)

8 Yttrande till förvaltningsrätten, mål nr 23524-19, angående överklagat beslut

Dnr 1.1.1-635/2019
Handläggare: Nima Andacheh
Omedelbar justering
(Utsändes senare per e-post)

9 Utseende av ombud för äldrenämnden

Dnr 1.1.3-656/2019
Handläggare: Nima Andacheh
Omedelbar justering

10 Uppdatering av programmet för upphandling och inköp, KS 2019/799

ANMÄLNINGSÄRENDEN

11 Anmälan av ekonomisk månadsrapport för oktober 2019 för äldrenämnden

Dnr 1.2.2-213/2019
Handläggare: Monica Jonsson
(Utsändes senare per e-post)

12 Anmälan av beslut fattade enligt delegation oktober 2019.

Handläggare: Christer Bergman
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

13 Anmälan av protokoll från kommunstyrelsens pensionärsråd (KPR) från sammanträde den 12 november 2019

14 Anmälan av protokoll från det gemensamma för socialnämnden, äldrenämnden och överförmyndarnämnden råd för funktionshinderfrågor från den 14 november 2019.

15 Postlista för 1 – 31 oktober 2019

§3 Anmälan av protokollsjustering ÄN 9/2019-10-22

§4 Anmälan av övriga frågor samt fastställande av dagordning

§5 Inkomna skrivelser från nämndens ledamöter och ersättare

§6 Förvaltningschefens information/presentation

§7 Remiss av Digifysiskt vårdval – Tillgänglig primärvård baserad på behov och kontinuitet (SOU 2019:42)

§8 Yttrande till förvaltningsrätten, mål nr 23524-19, angående överklagat beslut.

§9 Utseende av ombud för äldrenämnden

§11 Anmälan av ekonomisk månadsrapport för oktober 2019 för äldrenämnden

§12 Anmälan av beslut fattade enligt delegation oktober 2019

§13 Anmälan av protokoll av kommunstyrelsens pensionärsråd (KPR) från sammanträde den 12 november 2019

§14 Anmälan av protokoll från det gemensamma för socialnämnden, äldrenämnden och överförmyndarnämndens råd för funktionshinderfrågor från 14 november 2019

§15 Postlista för 1-31 oktober 2019