Din position: Hem > Stockholms stad > Äldrenämnden > Sammanträde 2020-01-28

Sammanträde 2020-01-28

Datum
Klockan
16:00
Plats
Bråvallasalen, Stadshuset

3 Anmälan av protokollsjustering ÄN 11/2019-12-17

4 Anmälan av övriga frågor samt fastställande av dagordning

5 Inkomna skrivelser från nämndens ledamöter och ersättare

6 Förvaltningschefens information /presentation

BESLUTSÄRENDEN:

7 Remiss av Nytt miljöprogram för Stockholm 2020 -2023

8 Remiss av klimathandlingsplan 2020 -2023

9 En likvärdig fixartjänst inom staden

Dnr 4.1-410/2019
Handläggare: Elisabeth Landström
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

10 Revidering av förfrågningsunderlag, kontraktsvillkor och uppdragsbeskrivning för hemtjänst

ANMÄLNINGSÄRENDEN

11 Anmälan av protokoll från kommunstyrelsens pensionärsråd (KPR) från sammanträde den 21 januari 2020

(Utsändes senare per e -post)

12 Anmälan av protokoll från det gemensamma för socialnämnden, äldrenämnden och överförmyndarnämnden råd för funktionshinderfrågor från den 23 januari 2020

13 Postlista för 1 – 31 december 2019

SEKRETESSÄRENDEN

15 Upphandling av larmmottagningsprogram för Stockholms trygghetsjour

Dnr 2.3.3-192/2019
Handläggare: Christer Bergman

§3 Anmälan av protokollsjustering ÄN 11/2019 -12- 17

§4 Anmälan av övriga frågor samt fastställande av dagordning

§5 Inkomna skrivelser från nämndens ledamöter och ersättare

§6 Förvaltningschefens information/presentation

§9 En likvärdig fixartjänst inom staden

§11 Anmälan av protokoll av kommunstyrelsens pensionärsråd (KPR) från sammanträde den 21 januari 2020

§12 Anmälan av protokoll från det gemensamma för socialnämnden, äldrenämnden och överförmyndarnämndens råd för funktionshinderfrågor från 23 januari 2019

§13 Postlista för 1-31 december 2019

§15 Upphandling av larmmottagningsprogram för Stockholms Trygghetsjour