Din position: Hem > Stockholms stad > Äldrenämnden > Sammanträde 2021-02-23

Sammanträde 2021-02-23

Datum
Klockan
16:00
Plats
Stadshuset, Bråvallasalen

3 Anmälan av protokollsjustering ÄN 1/2021-01-26

4 Anmälan av övriga frågor samt fastställande av dagordning

5 Inkomna skrivelser från nämndens ledamöter och ersättare

6 Förvaltningschefens information /presentation

REMISSÄRENDEN

7 Remiss av Stockholms stads trygghetsprogram

9 Fördelning av medel för utveckling inom demensområdet år 2021

ANMÄLNINGSÄRENDEN

10 Anmälan av kontorsyttrande som svar på remiss av Sametingets förslag till handlingsprogram för bevarande av de samiska språken

11 Anmälan av kontorsyttrande som svar på remiss av Institutet för språk och folkminnens förslag till handlingsprogram för bevarande av de nationella minoritetsspråken finska, jiddisch, meänkieli och romska

12 Anmälan av beslut fattade enligt delegation 1-31 januari 2021

13 Anmälan av protokoll från kommunstyrelsens pensionärsråd (KPR) från sammanträde den 16 februari 2021 (Utsändes senare per e-post)

14 Anmälan av protokoll från det gemensamma för socialnämnden, äldrenämnden och överförmyndarnämnden råd för funktionshinderfrågor från den 11 februari 2021

15 Postlista för 1-31 januari 2021

§3 Anmälan av protokollsjustering ÄN 1/2021-01-26

§4 Anmälan av övriga frågor samt fastställande av dagordning

§5 Inkomna skrivelser från nämndens ledamöter och ersättare

§6 Förvaltningschefens information/presentation

§10 Anmälan av kontorsyttrande som svar på remiss av Sametingets förslag till handlingsprogram för bevarande av de samiska språken

§11 Anmälan av kontorsyttrande som svar på remiss av Institutet för språk och folkminnens förslag till handlingsprogram för bevarande av de nationella minoritetsspråken finska, jiddisch, meänkieli och romska

§12 Anmälan av beslut fattade enligt delegation 1-31 januari 2021

§13 Anmälan av protokoll från kommunstyrelsens pensionärsråd (KPR) från sammanträde den 16 februari 2021

§14 Anmälan av protokoll från det gemensamma för socialnämnden, äldrenämnden och överförmyndarnämnden råd för funktionshinderfrågor från den 11 februari 2021

§15 Postlista 1 – 31 januari 2021