Din position: Hem > Stockholms stad > Älvsjö stadsdelsnämnd > Sammanträde 2018-01-02

Sammanträde 2018-01-02

Datum
Klockan
08:00
Plats
Älvsjörummet

1 Val av justerare och dag för justering

3 Fastställande av föredragningslista

4 Anmälan av föregående protokoll

5 Anmälan av ledamöter och ersättare i stadsdelsnämnden 2018

Beslutsärenden

6 Val av social delegation 2018

7 Förordnande av och delegering till ledamöter i stadsdelsnämnden 2018

Slutet sammanträde

8 Protokoll från sociala delegationen

9 Anmälan av behov av särskilt förordnad vårdnadshavare enligt 6 kap. 9 § FB