Din position: Hem > Stockholms stad > Älvsjö stadsdelsnämnd > Sammanträde 2014-01-02

Sammanträde 2014-01-02

Datum
Klockan
18:00
Plats
Medborgarkontoret, Älvsjö stationsgata 21

1 Val av justerare och dag för justering

3 Anmälan av ledamöter och ersättare i stadsdelsnämnden 2014

Beslutsärenden

4 Val till social delegation 2014

5 Fyllnadsval till rådet för funktionshindersfrågor

6 Yttrande över remiss av Socialstyrelsens förslag till föreskrifter och allmänna råd om dokumentation inom socialtjänsten och remiss av Socialstyrelsens förslag till allmänna råd om socialnämndens ansvar för barn och unga

Bilagor till protokoll
Mötesinformation.pdf (116 kb)

§1 Val av justerare och dag för justering

§3 Anmälan av ledamöter och ersättare i stadsdelsnämnden 2014

§4 Val till social delegation 2014

§5 Fyllnadsval till rådet för funktionshindersfrågor