Din position: Hem > Stockholms stad > Älvsjö stadsdelsnämnd > Sammanträde 2014-10-23

Sammanträde 2014-10-23

Datum
Klockan
18:00
Plats
Medborgarkontoret, Älvsjö stationsgata 21

1 Val av justerare och dag för justering

3 Fastställande av föredragningslista

4 Anmälan av föregående protokoll

Medborgarförslag

5 Svar på medborgarförslag om att anlägga en skateboardramp i Solberga

Beslutsärenden

6 Förlängning av entreprenadavtal om drift av Kristallgårdens vård- och omsorgsboende

7 Ett Älvsjöprojekt byggt på Kungälvsmodellen

8 En tryggare stadsdel

9 Fyllnadsval till pensionärsrådet

Remissärenden

10 Ansökan om serveringstillstånd för Fru Marias Bak AB- remiss från socialförvaltningen, SoN 9.1-07704/2014

11 Remiss av rekommendation att besluta om Hälso- och sjukvård i bostad med särskild service och daglig verksamhet- remiss från kommunstyrelsen, KS 326-895/2014

12 Motion (2014:13) om behandling mot spelberoende- remiss från kommunstyrelsen, KS 325-1051/2014

Anmälningsärenden

13 Idéburen stadsförbättring, tillämpning av riktlinjer

14 Ekonomisk månadsrapport per september månad

15 Inkomna handlingar, klagomål och synpunkter

16 Redovisning av delegationsbeslut

17 Protokoll från pensionärsrådet

18 Protokoll från rådet för funktionshinderfrågor

19 Protokoll från förvaltningsgruppen

21 Frågor från nämndens ledamöter och ersättare

Slutet sammanträde

22 Protokoll från sociala delegationen

23 Yttrande över ansökan om adoption enligt 4 kap 10 § föräldrabalken (FB)

Bilagor till protokoll
Mötesinformation.pdf (270 kb)

§1 Val av justerare och dag för justering

§3 Fastställande av föredragningslista

§4 Anmälan av föregående protokoll

§5 Svar på medborgarförslag om att anlägga en skateboardramp i Solberga

§6 Förlängning av entreprenadavtal om drift av Kristallgårdens vård- och omsorgsboende

§7 Ett Älvsjöprojekt byggt på Kungälvsmodellen

§8 En tryggare stadsdel

§9 Fyllnadsval till pensionärsrådet

§10 Yttrande över ansökan om serveringstillstånd för restaurang Fru Marias Bak

§10:A Yttrande över ansökan om serveringstillstånd för restaurang Aloë

§11 Yttrande över remiss om rekommendation att besluta om hälso- och sjukvård i bostad med särskild service och daglig verksamhet

§12 Yttrande över remiss om motion (MP) (2014:13) om behandling mot spelberoende

§14 Ekonomisk månadsrapport per september månad

§15 Inkomna handlingar, klagomål och synpunkter

§16 Redovisning av delegationsbeslut

§17 Protokoll från pensionärsrådet

§18 Protokoll från rådet för funktionshindersfrågor

§19 Protokoll från förvaltningsgruppen

§20 Övrigt verksamheten

§21 Frågor från nämndens ledamöter och ersättare

§22 Protokoll från sociala delegationen