Din position: Hem > Stockholms stad > Älvsjö stadsdelsnämnd > Sammanträde 2018-06-19

Sammanträde 2018-06-19

Datum
Klockan
18:00
Plats
Medborgarkontoret

1 Val av justerare och dag för justering

3 Fastställande av föredragningslista

4 Anmälan av föregående protokoll

Medborgarförslag

5 Upprustning av Långsjöbadet

Svar på medborgarförslag
Dnr 1.2.4.114-2018

6 Konstgräs på bollplan vid Herrängens skola

Svar på medborgarförslag
Dnr 1.2.4.342-2017

Beslutsärende

7 Revision av nämndens verksamhet

Svar på revisionskontorets årsrapport 2017
Dnr 1.1.93-2018

Remissärende

8 Fossilbränslefri organisation 2030

Anmälningsärenden

9 Ekonomisk rapport för maj

10 Inkomna handlingar, klagomål och synpunkter

11 Redovisning av delegationsbeslut

12 Protokoll från funktionshinderrådet

13 Protokoll från pensionärsrådet

14 Protokoll från förvaltningsgruppen

15 Information från förvaltningen

Slutet sammanträde

17 Protokoll från sociala delegationen

18 Nedläggning av faderskapsutredning enligt 2 kap. 7 § 1 p FB

19 Överflyttning av vårdnad till särskilt förordnad vårdnadshavare enligt 6 kap. 8 a § FB

§1 Val av justerare och dag för justering

§3 Fastställande av föredragningslista

§4 Anmälan av föregående protokoll

§5 Upprustning av Långsjöbadet Svar på medborgarförslag Dnr 1.2.4.114-2018

§6 Konstgräs på bollplan vid Herrängens skola Svar på medborgarförslag Dnr 1.2.4.342-2017

§7 Revision av nämndens verksamhet Svar på revisionskontorets årsrapport 2017 Dnr 1.1.93-2018

§8 Fossilbränslefri organisation 2030 Svar på remiss från kommunstyrelsen (KS 2018/000015) Dnr 1.5.3.184-2018

§9 Ekonomisk rapport för maj Dnr. 1.2.1.81-2018

§10 Inkomna handlingar, klagomål och synpunkter Dnr. 1.6.84-2018

§11 Redovisning av delegationsbeslut Dnr. 1.1.120-2018

§12 Protokoll från funktionshinderrådet

§13 Protokoll från pensionärsrådet

§14 Protokoll från förvaltningsgruppen

§15 Information från förvaltningen

§17 Protokoll från sociala delegationen