Din position: Hem > Stockholms stad > Arbetsmarknadsnämnden > Sammanträde 2014-05-19

Sammanträde 2014-05-19

Datum
Klockan
17.00
Plats
Bråvallasalen, Stadshuset

1 Sammanträdets öppnande och godkännande av föredragningslista

2 Val av protokolljusterare och tid för justering av protokollet

Beslutsärenden

3 Tertialrapport 1 2014

4 Nelson Mandela-priset 2014

AMN 2014-0064-01.05
Dukas vid nämndens sammanträde

Anmälningsärenden

5 a) Anmälan av protokollsjustering

b) Anmälan av protokoll från möte med råd för funktionshinderfrågor
c) Anmälan av beslut fattade av tjänsteman enligt delegation
d) Anmälan av inkomna handlingar
e) Anmälan av förvaltningsgruppens protokoll

Övriga frågor

6 Nämndens frågor

§1 Sammanträdets öppnande och godkännande av föredragningslista

§2 Val av protokolljusterare och tid för justering av protokollet

§3 Tertialrapport 1 2014 AMN 2013-0384-1.2

§4 Nelson Mandela-priset 2014 AMN 2014-0064-01.05

§7 Förvaltningsinformation