Din position: Hem > Stockholms stad > Arbetsmarknadsnämnden > Sammanträde 2019-06-25

Sammanträde 2019-06-25

Datum
Klockan
16:00
Plats
Stora kollegiesalen, plan 1, Stadshuset

1 Sammanträdets öppnande och godkännande av föredragningslista

2 Val av protokolljusterare och tid för justering av protokollet

Sekretessärenden

3 Upphandling av kommunal vuxenutbildning i Stockholms stad

AMN 2018-0408-2.3.3
Omedelbar justering

§1 Sammanträdets öppnande och godkännande av föredragningslista

§2 Val av protokolljusterare och tid för justering av protokollet Ledamoten Andrea Ström (M) och mötesordföranden Salar Rashid (S) fick i uppdrag att justera dagens protokoll.

§3 Upphandling av kommunal vuxenutbildning i Stockholms stad AMN 2018-0408-2.3.3