Din position: Hem > Stockholms stad > Kulturnämndens arkivutskott > Sammanträde 2016-11-15

Sammanträde 2016-11-15

Datum
Klockan
14:30
Plats
Bajt Judiskt kulturcentrum Ingång mellan Riddargatan 3 och 5

1 Val av justerare

Ärenden till kulturnämnden den 15 november

3 Upphandling av digitaliseringstjänster

4 Anmälan av stadsarkivariens beslut enligt delegation

5 Stadsarkivets månadsrapport oktober

6 Stadsarkivarien informerar om aktuella frågor