Din position: Hem > Stockholms stad > Kulturnämndens arkivutskott > Sammanträde 2018-11-08

Sammanträde 2018-11-08

Datum
Klockan
17:00
Plats
Stadsarkivet

1 Val av justerare

Ärenden till kulturnämnden den 13 november

2 Stadsarkivets remissvar rörande Färdplan för ett Stockholm för alla

3 Stadsarkivets månadsrapport oktober

4 Information och övriga frågor