Din position: Hem > Stockholms stad > Kulturnämndens arkivutskott > Sammanträde 2022-11-10

Sammanträde 2022-11-10

Datum
Klockan
16:00
Plats

2 Anmälan av föregående protokoll

3 Anmälningsärenden

- Stadsarkivets beslut enligt delegation - Stadsarkivets månadsrapport oktober 2022

4 Riktlinjer för kulturnämndens EU-policyarbete

5 Information och övriga frågor

§1 Val av protokolljusterare

§2 Anmälan av föregående protokoll

§4 Riktlinjer för kulturnämndens EU-policyarbete

§5 Information och övriga frågor