Din position: Hem > Stockholms stad > Kulturnämndens arkivutskott > Sammanträde 2013-12-12

Sammanträde 2013-12-12

Datum
Klockan
Plats

2 Godkännande av dagordning

Ärenden till kulturnämnden den 17 december

4 Svar på remiss om Riktlinjer för idéburen stadsförbättring, dnr 1.6-18262/13, utsänt

5 Positionspapper för kulturnämndens EU-samarbete, dnr Dnr 1.6-18764/13, utsänt

Anmälningsärenden

6 Månadsrapport november, utsänt

7 Sammanträdestider 2014, utsänt

8 Stadsarkivarien informerar om aktuella frågor

§2 Godkännande av föredragningslistan

§4 Svar på remiss om Riktlinjer för idéburen stadsförbättring, dnr 1.6- 18262/13

§5 Positionspapper för kulturnämndens EU-samarbete, dnr Dnr 1.6- 18764/13

§7 Sammanträdestider 2014

§8 Stadsarkivarien informerade om