Din position: Hem > Stockholms stad > Kulturnämndens arkivutskott > Sammanträde 2014-03-13

Sammanträde 2014-03-13

Datum
Klockan
16:00
Plats
Kungsklippan 6

Anmälningsärenden

3 Stadsarkivariens delegationsbeslut, utsänt

4 Månadsrapport februari, utsänt

5 Stadsarkivarien informerar om aktuella frågor

§1 Justering Rasmus Jonlund och Mårten Andersson utsågs att justera dagens protokoll.

§2 Godkännande av föredragningslistan Förslaget till dagordning godkändes.

§3 Stadsarkivariens delegationsbeslut

§4 Månadsrapport februari

§5 Stadsarkivarien informerade om - att besöken till Stadsarkivet fortsätter att öka.