Din position: Hem > Stockholms stad > Kulturnämndens arkivutskott > Sammanträde 2014-06-10

Sammanträde 2014-06-10

Datum
Klockan
10:00
Plats
Riksarkivet, Fyrverkarbacken 13

2 Godkännande av dagordning

Ärenden till kulturnämnden den 10 juni

3 Yttrande över revisorernas årsrapport 2013 avseende Stadsarkivet, dnr 1.7-8395/14, utsänt

Anmälningsärenden

4 Stadsarkivariens delegationsbeslut, utsänt

5 Månadsrapport maj, dukas

6 Stadsarkivarien informerar om aktuella frågor

§2 Godkännande av föredragningslistan

§3 Yttrande över revisorernas årsrapport 2013 avseende Stadsarkivet, dnr 1.7-8395/14

§4 Stadsarkivariens delegationsbeslut

§5 Månadsrapport maj

§6 Stadsarkivarien informerade om