Din position: Hem > Stockholms stad > Kulturnämndens arkivutskott > Sammanträde 2014-09-18

Sammanträde 2014-09-18

Datum
Klockan
16:00
Plats
Kungsklippan 6

Ärenden till kulturnämnden den 23 september

3 Tertialrapport 2 2014 Stadsarkivet, dnr 1.2-12993/14, utsänt

4 Stadsarkivets remissvar om Program för en sammanhållen stad 2015-2020, dnr 1.6-12992/14, utsänt

Övriga ärenden

5 Stadsarkivarien informerar om aktuella frågor

§2 Godkännande av föredragningslistan

§4 Stadsarkivets remissvar om Program för en sammanhållen stad 2015-2020, dnr 1.6-12992/14

§10 Stadsarkivarien informerade om