Din position: Hem > Stockholms stad > Kulturnämndens arkivutskott > Sammanträde 2016-09-15

Sammanträde 2016-09-15

Datum
Klockan
17:00
Plats
Kungsklippan 6

1 Val av justerare

Ärenden till kulturnämnden den 20 september

3 Stadsarkivets remissvar angående Strategi för Stockholm som smart och uppkopplad stad

4 Remissvar angående Strategi för Fossilbränslefritt Stockholm 2040

5 Remissvar angående Strategi och riktlinjer för hantering av fordon för kommunkoncernen Stockholms stad

6 Stadsarkivariens beslut enligt delegation

7 Stadsarkivarien informerar om aktuella frågor

§2 Tertialrapport 2 2016 Stadsarkivet

§3 Stadsarkivets remissvar angående Strategi för Stockholm som smart och uppkopplad stad

§4 Remissvar angående Strategi för fossilbränslefritt Stockholm 2040

§5 Remissvar angående Strategi och riktlinjer för hantering av fordon för kommunkoncernen Stockholms stad

§6 Stadsarkivariens beslut enligt delegation

§7 Stadsarkivarien informerar om aktuella frågor