Din position: Hem > Stockholms stad > Kulturnämndens arkivutskott > Sammanträde 2016-12-01

Sammanträde 2016-12-01

Datum
Klockan
17:00
Plats
Kungsklippan 6

§2 Stadsarkivets verksamhetsplan 2017

§3 Stadsarkivets månadsrapport november

§4 Arkivutskottets sammanträden 2017

§5 Stadsarkivarien informerar om aktuella frågor