Din position: Hem > Stockholms stad > Kulturnämndens arkivutskott > Sammanträde 2017-09-14

Sammanträde 2017-09-14

Datum
Klockan
17:00
Plats
Stadsarkivet

1 Val av justerare

Ärenden till kulturnämnden den 4 april

2 Tertial 2 2017 Stadsarkivet

3 Remissvar: Program för jämställt Stockholm

4 Remissvar: Program för lika rättigheter och möjligheter oavsett sexuell läggning, könsidentitet eller könsuttryck 2018-2022

5 Remissvar rörande PM Frekventa och omfattande ärenden om utlämnande av allmän handling (Ds 2017:37)

6 Anmälan av stadsarkivariens beslut enligt delegation

7 Information och övriga frågor

Vid förhinder var vänlig meddela Gabriel Marawgeh Tfn: 508 28 337, e-post: gabriel.marawgeh@stockholm.se Stockholm 2017-09-07 Salar Rashid Sida 2 (1) Stockholms stadsarkiv Box 22063, 104 22 Stockholm Växel 08/508 28 300 Fax 08/508 28 301 www.stockholm.se Kulturnämndens arkivutskott Sida 1 (1) 2017-09-14 Kulturnämndens arkivutskott Box 22063, 104 22 Stockholm Växel 08-508 28 300 www.stockholm.se/stadsarkivet

§2 Tertial 2 2017 Stadsarkivet Dnr: 1.2-11933/2017

§3 Remissvar: Program för jämställt Stockholm Dnr 1.6-1142/2017

§4 Remissvar: Program för lika rättigheter och möjligheter oavsett sexuell läggning, könsidentitet eller könsuttryck 2018-2022 Dnr 1.6-11421/2017

§5 Remissvar rörande PM Frekventa och omfattande ärenden om utlämnande av allmän handling (Ds 2017:37) Dnr 1.6-12365/2017

§6 Anmälan av stadsarkivariens beslut enligt delegation

§7 Information och övriga frågor