Din position: Hem > Stockholms stad > Kulturnämndens arkivutskott > Sammanträde 2019-08-22

Sammanträde 2019-08-22

Datum
Klockan
15:00
Plats
Stadsarkivet

2 Anmälan av föregående protokoll

3 Anmälningsärenden

a) Stadsarkivariens beslut enligt delegation
b) Stadsarkivets månadsrapport juli

4 Befogenhet att på kulturnämndens vägnar beordra utbetalning av pengar

5 Information och övriga frågor

§1 Val av protokolljusterare

§2 Anmälan av föregående protokoll

§4 Befogenhet att på kulturnämndens vägnar beordra utbetalning av pengar

§5 Information och övriga frågor