Din position: Hem > Stockholms stad > Kulturnämndens arkivutskott > Sammanträde 2019-11-14

Sammanträde 2019-11-14

Datum
Klockan
15:30
Plats
Dansens hus, Barnhusgatan 12-14

2 Anmälan av föregående protokoll

3 Anmälningsärenden

5 Information och övriga frågor

§1 Val av protokolljusterare

§2 Anmälan av föregående protokoll

§4 Uppdatering av programmet för

§5 Information och övriga frågor