Din position: Hem > Stockholms stad > Kulturnämndens arkivutskott > Sammanträde 2019-12-05

Sammanträde 2019-12-05

Datum
Klockan
15:00
Plats
Stadsarkivet

2 Anmälan av föregående protokoll

3 Anmälningsärenden

a) Stadsarkivets månadsrapport november
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

5 Svar på remiss från JO – Begäran om utredning och yttrande – Anmälan rörande gallring av ansökningshandlingar

6 Bokat - Rese- och mötespolicy för Stockholms stad (KS2019/1410). Svar på remiss från kommunstyrelsen

7 Stockholms stads säkerhetsprogram 2020-2023 (KS2019/1543). Svar på remiss från kommunstyrelsen

8 Arkivutskottets sammanträden 2020

9 Information och övriga frågor

- Aktuellt
- Från Stadsarkivets programverksamhet:
”Tusen bilder av Stockholm, Lars Larssons
stadsfotografier” med Ann-Sofi Forsmark

§1 Val av protokolljusterare

§2 Anmälan av föregående protokoll

§4 Stadsarkivets verksamhetsplan 2020

§5 Svar på remiss från JO – Begäran om utredning och yttrande – Anmälan rörande gallring av ansökningshandlingar

§6 Bokat - Rese- och mötespolicy för Stockholms stad (KS 2019/1410). Svar på remiss från kommunstyrelsen

§7 Stockholms stads säkerhetsprogram 2020-2023 (KS 2019/1543). Svar på remiss från kommunstyrelsen

§8 Arkivutskottets sammanträden 2020

§9 Information och övriga frågor