Din position: Hem > Stockholms stad > Kulturnämndens arkivutskott > Sammanträde 2020-09-17

Sammanträde 2020-09-17

Datum
Klockan
16:00
Plats
Stadsarkivet, Kungsklippan 6

2 Anmälan av föregående protokoll

3 Anmälningsärenden

4 Stockholms stads riktlinjer avseende lokalupplåtelse (KS

5 Stadsarkivets tertialrapport 2 – 2020

6 Information och övriga frågor

Vid förhinder var vänlig meddela Gabriel Marawgeh tfn 08-508 28 337, e-post gabriel.marawgeh@stockholm.se Stockholm 2020-09-11

§1 Val av protokolljusterare

§2 Anmälan av föregående protokoll

§4 Stockholms stads riktlinjer avseende

§5 Stadsarkivets tertialrapport 2 – 2020

§6 Information och övriga frågor