Din position: Hem > Stockholms stad > Kulturnämndens arkivutskott > Sammanträde 2020-12-10

Sammanträde 2020-12-10

Datum
Klockan
16:00
Plats
Stadsarkivet, Kungsklippan 6

2 Anmälan av föregående protokoll

3 Anmälningsärenden

- Månadsrapport november - Stadsarkivets beslut enligt delegation
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

4 Remissvar: Hållbar socialtjänst – En ny socialtjänstlag.

5 Information och övriga frågor

Vid förhinder var vänlig meddela Gabriel Marawgeh tfn 08-508 28 337, e-post gabriel.marawgeh@stockholm.se Stockholm 2020-12-04

§1 Val av protokolljusterare

§2 Anmälan av föregående protokoll

§4 Remissvar: Hållbar socialtjänst – En ny

§5 Information och övriga frågor