Din position: Hem > Stockholms stad > Kulturnämndens arkivutskott > Sammanträde 2021-02-11

Sammanträde 2021-02-11

Datum
Klockan
16:00
Plats

2 Anmälan av föregående protokoll

3 Anmälningsärenden

- Stadsarkivets beslut enligt delegation
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

6 Dataskyddsombudets Årsrapport för Stadsarkivet

Dnr: SSA 1.2.2–2021/447
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

7 Information och övriga frågor

Vid förhinder var vänlig meddela Gabriel Marawgeh
tfn 08-508 28 337, e-post gabriel.marawgeh@stockholm.se

Stockholm 2021-02-05

§1 Val av protokolljusterare

§2 Anmälan av föregående protokoll

§4 Stadsarkivets verksamhetsplan 2021

§5 Remissvar: Stockholm stads

§6 Dataskyddsombudets Årsrapport för

§7 Information och övriga frågor