Din position: Hem > Stockholms stad > Kulturnämndens arkivutskott > Sammanträde 2021-08-19

Sammanträde 2021-08-19

Datum
Klockan
16:00
Plats

2 Anmälan av föregående protokoll

3 Anmälningsärenden

Stadsarkivets beslut enligt delegation
Stadsarkivets månadsrapport juli

4 Information och övriga frågor

§1 Val av protokolljusterare

§2 Anmälan av föregående protokoll

§4 Information och övriga frågor