Din position: Hem > Stockholms stad > Kulturnämndens arkivutskott > Sammanträde 2021-10-14

Sammanträde 2021-10-14

Datum
Klockan
16:00
Plats

2 Anmälan av föregående protokoll

3 Anmälningsärenden

Stadsarkivets månadsrapport september 2021
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

4 Stockholms stads kvalitetsprogram

Dnr: 1.1/2488/2021

Utveckling genom ständiga förbättringar, innovation och digitalisering (KS 2021/866). Svar på remiss från kommunstyrelsen

5 Information och övriga frågor

§1 Val av protokolljusterare

§2 Anmälan av föregående protokoll

§4 Stockholms stads kvalitetsprogram -

§5 Information och övriga frågor