Din position: Hem > Stockholms stad > Kulturnämndens arkivutskott > Sammanträde 2021-11-11

Sammanträde 2021-11-11

Datum
Klockan
16:00
Plats

2 Anmälan av föregående protokoll

3 Anmälningsärenden

Stadsarkivets månadsrapport oktober 2021
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

4 FormatE - två författningsförslag från Riksarkivet rörande framställning av elektroniska handlingar. Svar på remiss från Riksarkivet

Dnr: 1.6-9774/2021

Bilagor finns publicerade här:

https://riksarkivet.se/rafs/remiss
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

5 Information och övriga frågor

§1 Val av protokolljusterare

§2 Anmälan av föregående protokoll

§4 FormatE - två författningsförslag från Riksarkivet rörande framställning av elektroniska handlingar. Svar på remiss från Riksarkivet

§5 Information och övriga frågor