Din position: Hem > Stockholms stad > Kulturnämndens arkivutskott > Sammanträde 2022-06-09

Sammanträde 2022-06-09

Datum
Klockan
16:00
Plats
Stadsarkivet Liljeholmskajen, Sjöviksvägen 126

2 Anmälan av föregående protokoll

3 Anmälningsärenden

- Stadsarkivets månadsrapport maj 2022
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

4 Yttrande över stadsrevisionens årsrapport 2021 av kulturnämnden avseende Stadsarkivet

5 Dataskyddsombud för kulturnämnden (Kulturförvaltningen och Stadsarkivet)

6 Information och övriga frågor

§1 Val av protokolljusterare

§2 Anmälan av föregående protokoll

§4 Yttrande över stadsrevisionens årsrapport

§5 Dataskyddsombud för kulturnämnden

§6 Information och övriga frågor