Din position: Hem > Stockholms stad > Kulturnämndens arkivutskott > Sammanträde 2022-08-18

Sammanträde 2022-08-18

Datum
Klockan
16:00
Plats

2 Anmälan av föregående protokoll

3 Anmälningsärenden

- Stadsarkivets månadsrapport juli 2022
- Stadsarkivets beslut enligt delegation

4 Boverkets rapport (2021:27) Översikts- och regionplan i en digital miljö. Svar på remiss från kommunstyrelsen

5 Information och övriga frågor

§1 Val av protokolljusterare

§2 Anmälan av föregående protokoll

§4 Boverkets rapport (2021:27) Översikts-

§5 Information och övriga frågor