Din position: Hem > Stockholms stad > Avfallsnämnden > Sammanträde 2014-10-02

Sammanträde 2014-10-02

Datum
Klockan
Plats
Torsgatan 26

1 Val av justerare och tid för justering

BESLUTSÄRENDEN

2 Delegation av rätten att anvisa hämtställe i enlighet med bestämmelserna i 19 §, renhållningsordningen

3 Förslag till taxa för hushållsavfall och därmed jämförligt avfall 2015