Din position: Hem > Stockholms stad > Avfallsnämnden > Sammanträde 2016-09-01

Sammanträde 2016-09-01

Datum
Klockan
16:30
Plats
Bryggerivägen 10, Ulvsunda

1 Val av justerare och tid för justering

BESLUTSÄRENDEN

2 Förslag till avfallsplan för Stockholm 2017-2020. Beslut om remiss