Din position: Hem > Stockholms stad > Avfallsnämnden > Sammanträde 2016-12-08

Sammanträde 2016-12-08

Datum
Klockan
16:30
Plats
Bryggerivägen 10, Ulvsunda

1 Val av justerare och tid för justering

BESLUTSÄRENDEN

2 Avfallsplan för Stockholm 2017-2020. Slutligt förslag