Din position: Hem > Stockholms stad > Avfallsnämnden > Sammanträde 2017-09-28

Sammanträde 2017-09-28

Datum
Klockan
16:30
Plats
Bryggerivägen 10, Ulvsunda

1 Val av justerare och tid för justering

BESLUTSÄRENDEN

2 Förslag till taxa för hushållsavfall och därmed jämförligt avfall 2018.

§1 Val av justerare och tid för justering

§2 Taxa för hushållsavfall och därmed jämförligt avfall 2018.